Nye Oslo S skal videreutvikles som jernbanens storstue og Norges viktigste kollektivknutepunkt

Bane NOR Eiendom planlegger å utvikle Oslo S så stasjonen blir mer attraktiv for byen og de reisende, og med et høyhus som markerer Oslo S som orienteringspunkt i byen og porten for reiser til Oslo. Samtidig forberedes stasjonen for utvidet jernbanekapasitet med ny tunnel under Oslo. Utbyggingen av stasjonen kan starte når detaljreguleringsplanen er vedtatt.

Prosjektfaser

Prosjektet går gjennom flere faser, fra planlegging til ferdigstilt prosjekt, og prosessen går over flere år. Under kan du se fasene i prosjektet, og informasjon om saker og viktige dokumenter frem til nå.

 • 1 2008-2017: Overordnet planlegging, varsling av planoppstart, felles konsekvensutredning

 • 2 2018-2020 Prosjektutvikling

 • 3 2023-2024 Detaljregulering

  Arbeidet med reguleringsplanen ble gjenopptatt sommeren 2021 etter at Ruters forslag til detaljregulering for ny bussterminal ble trukket. Arbeidet vil pågå frem til planen er godkjent av Oslo kommune, anslagsvis i 2025.

  Våren 2022 ble det gjennomført en digital medvirkningsundersøkelse for å kartlegge folks ønsker og behov.

  I 2023 er det gjennomført en egen medvirkningsundersøkelse om Christian Frederiks plass. Det varsles utvidelse av planområdet slik at Christian Frederiks plass og øvre trafikktorg inngår i planområdet.

  Klikk her for å lese om medvirkningsprosessen.

   

  Planavgrensning reguleringsplan for Nye Oslo S.

 • 4 Bygging